O nasinformacje o zespole PROJNORM

Krótko o nas

Firma założona w 1990 roku oferuje pełen zakres usług związanych z obsługą rynku nieruchomości oraz obsługą procesów inwestycyjnych. W ramach firmy PROJNORM działalność swoją wykonują rzeczoznawcy majątkowi z uprawnieniami zawodowymi w zakresie szacowania nieruchomości, nadanymi przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

PROJNORM dysponuje wieloosobowym zespołem rzeczoznawców majątkowych i inżynierów posiadających uprawnienia budowlane, wyspecjalizowanych w określeniu wartości wszystkich rodzajów nieruchomości, środków trwałych i nietrwałych, produkcji w toku, zapasów i inwentarza oraz wykonywaniu opinii technicznych, budowlanych i innych specjalistycznych. Posiadamy dobre wyposażenie techniczne do przetwarzania informacji i edycji opracowań oraz odpowiedni potencjał ekonomiczny. Powyższe czynniki pozwalają nam na oferowanie szybkiej i profesjonalnej obsługi oraz odpowiedzialności w każdym działaniu. Długoletnie doświadczenie poparte wieloma udanymi realizacjami gwarantuje najwyższą jakość usług.

Obsługa procesów inwestycyjnych

Wspieramy naszych Klientów nie tylko w kwestii wyceny różnego rodzaju nieruchomości, ale również w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Skutecznie pomagamy im w załatwianiu czasochłonnych formalności. Obsługa procesów inwestycyjnych to dla nas szereg czynności, które nastawione są na uzyskanie oczekiwanego przez Klienta efektu. Na każdym etapie obsługi udzielamy dokładnych informacji i porad dotyczących prowadzonej sprawy. Rozwiązujemy ewentualne problemy, które pojawiają się w obsłudze procesów inwestycyjnych. Lata doświadczenia nauczyły nas indywidualnego podejścia do każdej prowadzonej sprawy. Naszym celem jest nie tylko dbałość o interesy Klienta, ale również ciągłe doskonalenie i dobór zespołu cechującego się najwyższym profesjonalizmem.

Zapraszamy do współpracy!

Dlaczego warto


 • Doświadczenie

  Firma założona w 1990 roku oferuje pełen zakres usług związanych z obsługą rynku nieruchomości oraz obsługą procesów inwestycyjnych. Długoletnie doświadczenie poparte wieloma udanymi realizacjami gwarantuje najwyższą jakość usług.

   

 • Zespół

  W PROJNORM do Państwa dyspozycji są doświadczeni rzeczoznawcy majątkowi ze specjalistycznymi uprawnieniami w zakresie obsługi sektora bankowego oraz wyceny maszyn i urządzeń. Nasz zespół składa się także z inżynierów budowlanych, mechaników, ekonomistów.

 • Europejska jakość

  Gwarantujemy profesjonalizm, terminowość oraz jakość na najwyższym poziome. Rzeczoznawcy majątkowi w PROJNORM posiadają europejskie świadectwa uznania zawodowego – Certyfikat TEGOVA uprawnienia Recegnised European Valuer.

 • Szeroki zasięg

  Siedziba spółki znajduje się w Poznaniu, dlatego rozpoczynaliśmy od wycen nieruchomości na rynku wielkopolskim. Poprzez dynamiczny rozwój, zasięg działalności firmy obejmuje obecnie teren całej Polski.nasz zespół

 • Hanna Rękas Prezes Zarządu

  Rzeczoznawca majątkowy, uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr...

  Czytaj więcej
 • Krystyna Roszak de Tolkmitt Członek Zarządu

  Rzeczoznawca majątkowy uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr...

  Czytaj więcej
 • Beata Okińczyc - Tarasiuk Rzeczoznawca

  Rzeczoznawca majątkowy uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr...

  Czytaj więcej
 • Ilona Rzeźnik Rzeczoznawca

  Rzeczoznawca majątkowy uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr...

  Czytaj więcej
 • Danuta Imioła Współpracownik

  Z wykształcenia ekonomista i hotelarz.

  Posiada wieloletnie doświadczenie w wycenie...

  Czytaj więcej
 • Andrzej Sikorski Współpracownik

  Posiada uprawnienia budowlane nr 362/PW/95.

  Absolwent Akademii Obrony Narodowej w...

  Czytaj więcej
 • Sylwia Ciszak Dyrektor marketingu

  Dyrektor do spraw marketingu, odpowiedzialna za planowanie i prowadzenie działań...

  Czytaj więcej
 • Martyna Jurdeczka Dyrektor Biura Zarządu

  Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na Wydziale Zarządzania, a także studiów...

  Czytaj więcej

certyfikaty

 • Gepard Biznesu 2016
  • Firma PROJNORM została odznaczona tytułem Geparda Biznesu 2016. Jest to wyróżnienie, które Instytutu Europejskiego Biznesu nadaje dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwom.

 • TEGoVA
  • The European Group of Valuers’ Association (TEGoVA) jest europejskim stowarzyszeniem w którego skład wchodzi 70 stowarzyszeń rzeczoznawców majątkowych z 38 krajów reprezentujących około 70.000 rzeczoznawców majątkowych w całej Europie. Certyfikaty poświadczające, iż Krystyna Roszak de Tolkmitt i Hanna Rękas są uprawnione do używania tytułu Recognised European Valuer oraz literowego oznaczenia tego tytułu REV.

 • Certyfikat Bankowy
  • Zaświadczenie rzeczoznawcy majątkowego Krystyny Roszak de Tolkmitt o ukończeniu w dniu 20 lutego 2004r. kursu specjalistycznego Szacowanie wartości nieruchomości dla potrzeb sektora bankowego zorganizowanego przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych i Bank Pekao S.A.

    

   Zaświadczenie nr 796 rzeczoznawcy majątkowego Hanny Rękas o ukończeniu w dniu 23 lutego 2018r. kursu specjalistycznego Wycena nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych zorganizowanego przez Związek Banków Polskich.

    

   Zaświadczenie rzeczoznawcy majątkowego Jarosława Jabłońskiego o ukończeniu w dniu 20 maja 2011r. kursu specjalistycznego Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności zorganizowanego przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych i Związek Banków Polskich.

    

   Zaświadczenie nr 374 rzeczoznawcy majątkowego Beaty Okińczyc o ukończeniu w dniu 22 stycznia 2016r. kursu specjalistycznego Wycena nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych zorganizowanego przez Związek Banków Polskich.

    

   Zaświadczenie nr 583 rzeczoznawcy majątkowego Ilony Rzeźnik o ukończeniu w dniu 16 grudnia 2016r. kursu specjalistycznego Wycena nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych zorganizowanego przez Związek Banków Polskich.

 • Federacja
  • Certyfikat potwierdzający przynależność Przedsiębiorstwa Projektowania, Badań i Normowania Prrojnorm Sp. z o.o. do Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w charakterze członka wspierającego na podstawie uchwały Rady Krajowej Federacji z dnia 7 maja 1994 roku.

szkolenia

 • Opłata adiacencka, planistyczna oraz z tytułu użytkowania wieczystego
  • Zaświadczenie nr 450/7/2017 dla Pani Danuty Imioły, nr 475/7/2017 dla Pani Beaty Okińczyc-Tarasiuk oraz nr 484/7/2017 dla Pani Ilony Rzeźnik za ukończenie w dniu 19 grudnia 2017r. szkolenia pod tytułem „Przedmiot wyceny oraz praktyczne aspekty określania wartości na potrzeby opłaty adiacenckiej, planistycznej oraz z tytułu użytkowania wieczystego w kontekście zmian Ustawy i Rozporządzenia”, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego.

 • Zmiany przepisów w uogn dokonane w 2017r.
  • Zaświadczenie nr 48/2017 dla Pani Danuty Imioły oraz nr 400/6/2017 dla Pani Beaty Okińczyc-Tarasiuk za ukończenie w dniu 28 listopada 2017r. szkolenia pod tytułem „Zmiany przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami dokonane w 2017r.”, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego.

 • Służebność przesyłu i bezumowne korzystanie
  • Zaświadczenie nr 20/2017 dla Pani Danuty Imioły oraz nr 240/4/2017 dla Pani Ilony Rzeźnik za ukończenie w dniu 15 września 2017r. szkolenia pod tytułem „Służebność przesyłu i bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorstwa przesyłowe”, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego.

 • Szacowanie wartości godziwej
  • Zaświadczenie nr 52/1/2017 dla Pani Ilony Rzeźnik za ukończenie w dniu 20 lutego 2017r. szkolenia pod tytułem „Szacowanie wartości godziwej składników wartości niematerialnych”, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego.

 • Odszkodowania za Nieruchomości przejmowane pod drogi publiczne
  • Certyfikat nr 2/1034/16P dla Pani Danuty Imioły za ukończenie w dniu 6 października 2016r. szkolenia pod tytułem „Odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod drogi publiczne”, zorganizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki.

 • Warsztaty wyceny nieruchomości
  • Zaświadczenie nr 249/3/2016 dla Pani Krystyny Roszak de Tolkmitt za uczestniczenie w dniach 16-17 czerwca 2016r. w szkoleniu pod tytułem „III Warsztaty wyceny nieruchomości”, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego.

 • Wycena nieruchomości w podejściu porównawczym
  • Zaświadczenie nr 185/2/2016 dla Pani Krystyny Roszak de Tolkmitt za ukończenie w dniu 11 kwietnia 2016r. szkolenia pod tytułem „Wybrane problemy wyceny nieruchomości w podejściu porównawczym”, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego.

 • Określanie stanu technicznego obiektów budowlanych
  • Zaświadczenie nr 61/1/2015 dla Pani Ilony Rzeźnik za ukończenie w dniu 9 lutego 2015r. szkolenia pod tytułem „Określanie stanu technicznego obiektów budowlanych. Indeksy cen nieruchomości mieszkaniowych.”, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego.

 • Operat szacunkowy jako dowód w postępowaniach administracyjnych
  • Zaświadczenie nr 225/3/2014 dla Pani Ilony Rzeźnik za ukończenie w dniu 24 czerwca 2014r. szkolenia pod tytułem „Operat szacunkowy jako dowód w postępowaniach administracyjnych odszkodowawczych”, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego.

 • Wycena Przedsiębiorstw
  • Certyfikat nr 142/WP-8/2012/5284 potwierdzający posiadanie kwalifikacji do wyceny przedsiębiorstw. Pan Jarosław Jabłoński ukończył kurs specjalistyczny zakończony egzaminem z wynikiem pozytywnym pod tytułem „Wycena Przedsiębiorstw”, zorganizowanego w dniach 25-26 kwietnia, 9-11 oraz 24-25 maja 2012r. przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Rekomendacje klientów to najlepsze potwierdzenie jakości usług


 • Archidiecezja Poznańska od kilkunastu lat korzysta z usług firmy PROJNORM Sp. z o.o. w sprawach związanych z nieruchomościami stanowiacymi mienie kościelne.

  Dla potrzeb zarządzania majątkiem, firma PROJNORM Sp. z o.o. sporządza wyceny nieruchomości kościelnych będących przedmiotem sprzedaży lub zamiany, określa stawki czynszu, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości, opiniuje oferty nabycia nieruchomości, dostarcza analizy rynku. Współpracując z prawnikami firma PROJNORM Sp. z o.o. przygotowała szereg opracowań na potrzeby regulacji spraw majątkowych dla ustalenia odszkodowania lub zwrotu nieruchomości przejętych z naruszeniem prawa.

  Archidiecezja Poznańska
 • Firma SELGROS Sp. z o.o. z siedziba w Poznaniu nawiązała w styczniu 2003 roku współpracę z PROJNORM Sp. z o.o. Od tego czasu firma PROJNORM Sp. z o.o. dokonała kilkunastu wycen wartości rynkowej nieruchomości gruntowych zabudowanych obiektami Centrum Handlowego sieci SELGROS.

  SELGROS Sp.z o.o.
 • Firma PROJNORM Sp. z o.o. świadczy usługi na rzecz AQUANET S.A. od kilku lat. W roku 2009 PROJNORM Sp. z o.o. wykonał wyceną wartości rynkowej sieci wodociągowo – kanalizacyjnych z przyłączami oraz przepompowni ścieków, zlokalizowanych w gminach: Suchy Las, Czerwonak, Puszczykowo, Brodnica i Murowana Goślina. Łącznie wycenie podlegało ponad 200 kilometrów sieci wodociągowo – kanalizacyjnych wraz z przepompowniami ścieków.

  AQUANET S.A.
 • Spółka PROJNORM nawiązała współpracę w 2010r. z Gospodarczym Bankiem Wielopolskim a obecnie SGB-Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu.

  W ramach współpracy wykonywaliśmy operaty szacunkowe oraz wyceny różnego typu nieruchomości (mieszkalne, komercyjne, mieszkaniowe-komercyjne i innych) i ruchomości, aktualizacje wycen nieruchomości i ruchomości, bankowe informacje o nieruchomości, nadzór nad inwestycją (Project Monitor) obejmujący sporządzenie raportów, w tym otwarcia, monitoringu i zamknięcia inwestycji oraz inne usługi związane z rynkiem nieruchomości, wyceną nieruchomości i doradztwem techniczno-budowlanym.

  Celem wykonanych prac było ustalenie wartości rynkowej nieruchomości na potrzeby zabezpieczenia wszystkich rodzajów produktów kredytowych oferowanych przez Gospodarczy Bank Wielopolski a obecnie SGB-Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu.

  SGB Bank S.A.
 • FORTIS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Półwiejskiej 32 od 2001 roku korzysta z usług PPBiN PROJNORM Sp. z o.o. W 2001 roku firma PROJNORM Sp. z o.o. wyceniła wartość rynkową gruntów i budynków dawnego browaru braci Huggerów zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. Półwiejskiej – Kościuszki na potrzeby Projektu Centrum Biznesu i Sztuki STARY BROWAR w Poznaniu (stan aktualny i po zakończeniu inwestycji).

  Stary Browar
 • KRUSZGEO Wielkopolskie Kopalnie Sp. z o.o. korzysta z usług PROJNORM Sp. z o.o. od roku 1990. Firma PROJNORM Sp. z o.o. wykonała wycenę przedsiębiorstwa dla potrzeb przekształceń własnościowych.

  W okresie ostatnich kilku lat firma PROJNORM Sp. z o.o. wykonała szereg wycen złóż kopaliny kruszywa naturalnego, wycen gruntów nad złożami kopalnianymi oraz gruntów pokopalnianych po zakończeniu  eksploatacji.

  KRUSZGEO Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Projektowania Badań i Normowania PROJNORM Sp. z o.o. wykonało dla DGA S.A. usługi polegające na wycenie między innymi:

  • wartości majątku trwałego H.Cegielski – Poznań S.A. wraz z jednostkami powiązanymi
  • wartości pozycji niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych majatku spółki Stomil-Poznań S.A.
  • wartości majątku trwałego Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o., Uzdrowiska Cieplice Sp. z o.o., Uzdrowiska Połczyn S.A. oraz Zespołu Uzdrowisk Kłodzkich S.A.
  DGA S.A.
 • We wrześniu 2005 roku firma PROJNORM Sp. z o.o. podpisał umowę na wycenę wartości rynkowej składników majątkowych P.P. HELLENA S.A. w Kaliszu. Przedmiotem oszacowania były dwa zakłady w Opatówku i Kaliszu. Zakres opracowania obejmował wycenę:

  • gruntów, budynków i budowli
  • środków trwałych gr. 3-8
  • wartości marki znaku firmowego „HELLENA”
  • prawa poboru wód podziemnych dla celów produkcyjnych
  Hellena
 • Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 7, nawiązał współpracę w 2007r. z firmą PROJNORM Sp. z o.o. Przedmiotem zlecenia była wycena nierchomości gruntowych zabudowanych w celu ustalenia wartości rynkowej oraz wartości dla wymuszonej sprzedaży na potrzeby zabezpieczenia kredytów udzielonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

  Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Współpraca H. Cegielski – Poznań S.A. z firmą PROJNORM Sp. z o.o. rozpoczęła się na początku roku 2003. Na zlecenie H. Cegielski – Poznań S.A. firma PROJNORM Sp. z o.o. wykonała operaty szacunkowe dotyczące określenia:

  • wartości rynkowej nieruchomości gruntowych
  • wartości rynkowych nieruchomości lokalowych i innych części nieruchomości zabudowanych
  • wysokości stawek najmu/dzierżawy róznych nieruchomości
  H. Cegielski - Poznań S.A.
 • Na zlecenie spółki SAWYER firma PROJNORM Sp. z o.o. wykonała szereg opinii określających wartość nieruchomości oraz majątku między innymi:

  • nieruchomości należących do siedmiu oddziałów Krajowej Spółki Cukrowej S.A.
  • wartości majątku stanowiącego własność PGE ENERGIA Odnawialna S.A.
  • środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych należących do ZCP TK Telekom Sp. z o.o.
  SAWYER
 • Przedsiębiorstwo Projektowania Badań i Normowania PROJNORM Sp. z o.o. wykonało dla Upper Finance usługi polegające na wycenie obiektów medycznych takich jak:

  • Szpitala Św. Rafała w Krakowie
  • Szpitala Św. Wincentego w Warszawie
  • Placówek Zakładu Opieki Medycznej W Pabianicach
  • Szpitala okulistycznego wraz z przychodnią w Chorzowie
  • Szpitala Uzdrowiskowego z miejscami hotelowymi w Przerzeczynie Zdroju (wartość po zakończeniu inwestycji)

  Spółka wykonała również szereg usług polegających na wycenie budynków biurowych, gruntów inwestycyjnych oraz przyszłej wartości inwestycji mieszkaniowych położonych na terenie miasta Wrocławia.

  Upper Finance
 • Firma PROJNORM Sp. z o.o. świadczy usługi na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej S. A. w Poznaniu. Zakres inwenaryzacji obejmuje pomiar budynku i jego elementów oraz opracowanie graficzne – rzuty wszystkich kondygnacji, przekroje i elewacje.

  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A.
 • CENTRUM OBSŁUGI BIZNESU z siedziba w Poznaniu  korzysta z usług firmy PROJNORM Sp. z o.o. od szeregu lat. W 2010r. PROJNORM Sp. z o.o. sporządziła Operat szacunkowy określający wartość rynkową nieruchomości zabudowanej kompleksem hotelowym  – HOTEL SHERATON klasy ***** – połozonej w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 3/9. Zakres opracowania obejmował wycene wartości rynkowej prawa własności i prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku i budowli posadowionych na przedmiotowym terenie.

  Centrum Obsługi Biznesu Sp. z o.o.
 • Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu od szeregu lat korzysta z usług firmy PROJNORM Sp. z o.o., która wykonała szereg opracowań związanych z wykupem nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne.

  Zarząd Dróg Miejskich
 • F5 Konsulting Sp. z o.o. od lat korzysta z usług Przedsiębiorstwa Projektowania Badań i Normowania PROJNORM Sp. z o.o.

  Firma PROJNOR wykonuje operaty szacunkowe dotyczące określenia wartości spółek z udziałem Skarbu Państwa. W latach 2011 – 2013 wykonała między innymi wyceny następujących podmiotów:

  • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej POLONUS S.A. z siedzibą w Warszawie
  • Dolnośląskie Zakłady Usługowo-Produkcyjne DOZAMEL Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
  • Specjalna Strefa Ekonomiczna Starachowice S.A. z siedzibą w Starachowicach
  • Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania – Łódź Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

  Zakres opracowań obejmował oszacowanie wartości rynkowej budynków i budowli jak i praw do gruntu, nakładów poniesionych na gruncie oraz oszacowanie wartości rynkowej środków trwałych zaliczanych do grup 03 do 08 według Klasyfikacji Środków Trwałych.

  F5 konsulting
 • Na zlecenie AQUA S.A. firma PROJNORM  Sp. z o.o. w okresie 07.2010r. do 01.2011r. wykonała na rzecz inwestora Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociagów Naftowych „Przyjaźń” S.A. z Płocka, na projektowanej trasie przebiegu III nitki Rurociągu Naftowego „Przyjaźń” o średnicy 800 z linią światłowodową i infrastrukturą towarzyszącą, operaty szacunkowe określające należne odszkodowanie za czasowe zajęcie terenu w okresie trwania budowy i późniejsze korzystanie w okesie eksploatacji tzw. służebności przesyłu. Firma wykonała 248 operatów szacynkowych na odcinku 11,5 km. Wyceny dotyczyły gruntów rolnych, leśnych i z prawem zabudowy.

  Aqua S.A.

Kontaktnapisz, zadzwoń, umów się na spotkanie


Przedsiębiorstwo Projektowania,Badań i Normowania PROJNORM Sp. z o.o. ul. Hawelańska 6g/1, 61-625 Poznań
NIP: 781 00 01 992/ REGON: 004843008
Nr konta: 95 1750 0012 0000 0000 3998 4897

Przedsiębiorstwo Projektowania, Badan i Normowania z siedzibą w Poznaniu
(61-625 Poznań ), przy ul. Hawelańskiej 6g/1, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000137383, o kapitale zakładowym wynoszącym 50 000 PLN.

formularz kontaktowyAdministratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Projektowania, Badań i Normowania PROJNORM Sp. z o.o. ul. Hawelańska 6g/1, 61-625 Poznań. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.

[recaptcha]

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies

Akceptuję