Strefa wiedzyprzydatne informacjeOdszkodowania za słupy energetyczne, komu przysługują?

27.09.2023

Słupy energetyczne pozwalają na doprowadzenie instalacji elektrycznych na konkretne tereny. Często są one jednak prowadzone przez działki należące do prywatnych osób. Niekiedy właściciele takich posesji mogą ubiegać się o odszkodowanie. Kiedy jest to możliwe?

Kiedy można ubiegać się o odszkodowanie za słupy energetyczne?

Odszkodowanie za słupy energetyczne przysługuje jedynie właścicielom nieruchomości, których działka została wykorzystana bezprawnie. Oznacza to, że instalacja powstała na nich bez podpisania stosownych umów, uprawniających zakład energetyczny do korzystania z wyznaczonego fragmentu posesji. Takie przypadki zdarzają się coraz rzadziej, ale wciąż występują. Mowa tu m.in. o sytuacji, gdy nie została ustanowiona służebność przesyłu.

Alternatywy dla odszkodowania za słupy energetyczne

Odszkodowanie za słupy w Poznaniu czy innym mieście to nie jedyna możliwa opcja. Właściciele zajętej nieruchomości mogą wnioskować również o usunięcie infrastruktury z ich terenu. Zdarza się to niezwykle rzadk, zwykle kwestia ta jest rozwiązywana na mocy porozumień pomiędzy właścicielem działki a zakładem energetycznym. Alternatywą dla jednorazowego, wysokiego odszkodowania jest jednak pobieranie opłaty za służebność. W zależności od ustaleń może być ona rozłożona w czasie i uiszczana np. co roku.

Wybór odpowiedniej formy zadośćuczynienia zawsze zależy od indywidualnych ustaleń pomiędzy stronami. Nie zawsze konieczne jest kierowanie sprawy do sądu. Czasem da się dojść do porozumienia w drodze negocjacji.

Odszkodowanie za słupy energetyczne a zasiedzenie

W Polsce obowiązuje również prawo zasiedzenia. W przypadku słupów energetycznych dotyczy ono sytuacji, gdy zakład odpowiedzialny za doprowadzenie linii elektrycznych korzysta z danej działki przez 30 lat. Nawet jeśli wcześniej nie zostały podpisane żadne umowy, po upływie tak długiego czasu właściciel posesji nie może wnioskować o przyznanie odszkodowania.

Prawo zasiedzenia dzieli się na dwa przypadki. Jeśli powstanie linii energetycznych na danym terenie miało miejsce w dobrej wierze, czas użytkowania, po którym nie da się wnioskować o odszkodowanie, można skrócić do 20 lat. Gdy inwestycja powstała w złej wierze, jest to 30 lat. Kwestię tę ustala zwykle sąd.

Odszkodowania za słupy energetyczne a przedawnienie

Trzeba pamiętać, że roszczenie o bezumowne korzystanie z gruntu, na którym posadowione są słupy energetyczne przedawnia się w terminie 6 lat. Oznacza to, że właściciel nieruchomości może wnioskować o przyznanie środków za 6 lat wstecz bezprawnego korzystania z działki przez zakład energetyczny. Oczywiście termin przedawnienia można przerwać, składając stosowny wniosek do sądu. Rozpatrywanie może trwać miesiącami czy latami, jednak w trakcie postępowania nie dochodzi do przedawnienia sprawy.

Jak dochodzić odszkodowania za słupy energetyczne?

Proces dochodzenia odszkodowania za słupy energetyczne składa się z kilku etapów. Na samym początku należy ustalić, jak duży teren został zajęty przez całą instalację. Wyliczanie takiej powierzchni następuje w oparciu o obowiązujące przepisy. Konieczne jest doliczenie również drogi dojazdowej do pasa energetycznego.

Tak wyliczony teren należy następnie wycenić. Musi zająć się tym wykwalifikowany specjalista, z odpowiednimi uprawnieniami. Sprawy o odszkodowania są bowiem rozpatrywane przez sąd. Instytucja ta wymaga przedstawienia konkretnej dokumentacji, potwierdzonej pieczęcią zawodową rzeczoznawcy majątkowego. Należy również wziąć pod uwagę współczynnik współkorzystania lub obniżenie wartości pozostałego gruntu, każda sprawa jest bowiem inna i konieczne jest jej indywidualne rozpatrzenie i zbadanie przez specjalistę.

Pomoc rzeczoznawcy majątkowego w walce o odszkodowania za słupy energetyczne

Rzeczoznawca majątkowy może przeprowadzić profesjonalną wycenę gruntu. Taka osoba wie, jak prawidłowo wyliczyć wartość konkretnego fragmentu nieruchomości. Na przestrzeni czasu posesje zwiększają lub zmniejszają swoją cenę, w zależności od sytuacji na rynku i zmian na okolicznych terenach. Z tego powodu wysokości odszkodowania nie wylicza się na podstawie kosztu za metr w momencie kupna nieruchomości. Specjalista bierze pod uwagę wszystkie parametry posesji, aktualną sytuację rynkową, ewentualne elementy zabudowy, stan prawny i powierzchnię, która została zajęta przez zakład energetyczny, współkorzystanie z gruntu. W wyniku jego działań powstaje operat szacunkowy lub opinia. Dokument ten jest akceptowany przez sąd. Trzeba jednak pamiętać, że jego ważność wynosi 12 miesięcy. Warto więc złożyć wniosek o przyznanie odszkodowania jak najszybciej po wykonaniu wyceny.

Odszkodowanie za słupy energetyczne a plan zagospodarowania przestrzennego

Na niektórych terenach istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Niekiedy może on wykluczać umieszczenie na danej działce linii energetycznych. Jeśli właściciel terenu odkryje, że instalacja powstała bezprawnie, ignorując miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, może wnioskować o znacznie wyższe odszkodowanie. Ubiegając się o środki, warto sprawdzić, co na temat przeznaczenia danego terenu mówią lokalne przepisy.

Potrzebujesz więcej informacji?
napisz do nas

Rekomendacje klientów to najlepsze potwierdzenie jakości usług


 • Archidiecezja Poznańska od kilkunastu lat korzysta z usług firmy PROJNORM Sp. z o.o. w sprawach związanych z nieruchomościami stanowiacymi mienie kościelne.

  Dla potrzeb zarządzania majątkiem, firma PROJNORM Sp. z o.o. sporządza wyceny nieruchomości kościelnych będących przedmiotem sprzedaży lub zamiany, określa stawki czynszu, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości, opiniuje oferty nabycia nieruchomości, dostarcza analizy rynku. Współpracując z prawnikami firma PROJNORM Sp. z o.o. przygotowała szereg opracowań na potrzeby regulacji spraw majątkowych dla ustalenia odszkodowania lub zwrotu nieruchomości przejętych z naruszeniem prawa.

  Archidiecezja Poznańska
 • Firma SELGROS Sp. z o.o. z siedziba w Poznaniu nawiązała w styczniu 2003 roku współpracę z PROJNORM Sp. z o.o. Od tego czasu firma PROJNORM Sp. z o.o. dokonała kilkunastu wycen wartości rynkowej nieruchomości gruntowych zabudowanych obiektami Centrum Handlowego sieci SELGROS.

  SELGROS Sp.z o.o.
 • Firma PROJNORM Sp. z o.o. świadczy usługi na rzecz AQUANET S.A. od kilku lat. W roku 2009 PROJNORM Sp. z o.o. wykonał wyceną wartości rynkowej sieci wodociągowo – kanalizacyjnych z przyłączami oraz przepompowni ścieków, zlokalizowanych w gminach: Suchy Las, Czerwonak, Puszczykowo, Brodnica i Murowana Goślina. Łącznie wycenie podlegało ponad 200 kilometrów sieci wodociągowo – kanalizacyjnych wraz z przepompowniami ścieków.

  AQUANET S.A.
 • Spółka PROJNORM nawiązała współpracę w 2010r. z Gospodarczym Bankiem Wielopolskim a obecnie SGB-Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu.

  W ramach współpracy wykonywaliśmy operaty szacunkowe oraz wyceny różnego typu nieruchomości (mieszkalne, komercyjne, mieszkaniowe-komercyjne i innych) i ruchomości, aktualizacje wycen nieruchomości i ruchomości, bankowe informacje o nieruchomości, nadzór nad inwestycją (Project Monitor) obejmujący sporządzenie raportów, w tym otwarcia, monitoringu i zamknięcia inwestycji oraz inne usługi związane z rynkiem nieruchomości, wyceną nieruchomości i doradztwem techniczno-budowlanym.

  Celem wykonanych prac było ustalenie wartości rynkowej nieruchomości na potrzeby zabezpieczenia wszystkich rodzajów produktów kredytowych oferowanych przez Gospodarczy Bank Wielopolski a obecnie SGB-Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu.

  SGB Bank S.A.
 • FORTIS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Półwiejskiej 32 od 2001 roku korzysta z usług PPBiN PROJNORM Sp. z o.o. W 2001 roku firma PROJNORM Sp. z o.o. wyceniła wartość rynkową gruntów i budynków dawnego browaru braci Huggerów zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. Półwiejskiej – Kościuszki na potrzeby Projektu Centrum Biznesu i Sztuki STARY BROWAR w Poznaniu (stan aktualny i po zakończeniu inwestycji).

  Stary Browar
 • KRUSZGEO Wielkopolskie Kopalnie Sp. z o.o. korzysta z usług PROJNORM Sp. z o.o. od roku 1990. Firma PROJNORM Sp. z o.o. wykonała wycenę przedsiębiorstwa dla potrzeb przekształceń własnościowych.

  W okresie ostatnich kilku lat firma PROJNORM Sp. z o.o. wykonała szereg wycen złóż kopaliny kruszywa naturalnego, wycen gruntów nad złożami kopalnianymi oraz gruntów pokopalnianych po zakończeniu  eksploatacji.

  KRUSZGEO Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Projektowania Badań i Normowania PROJNORM Sp. z o.o. wykonało dla DGA S.A. usługi polegające na wycenie między innymi:

  • wartości majątku trwałego H.Cegielski – Poznań S.A. wraz z jednostkami powiązanymi
  • wartości pozycji niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych majatku spółki Stomil-Poznań S.A.
  • wartości majątku trwałego Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o., Uzdrowiska Cieplice Sp. z o.o., Uzdrowiska Połczyn S.A. oraz Zespołu Uzdrowisk Kłodzkich S.A.
  DGA S.A.
 • We wrześniu 2005 roku firma PROJNORM Sp. z o.o. podpisał umowę na wycenę wartości rynkowej składników majątkowych P.P. HELLENA S.A. w Kaliszu. Przedmiotem oszacowania były dwa zakłady w Opatówku i Kaliszu. Zakres opracowania obejmował wycenę:

  • gruntów, budynków i budowli
  • środków trwałych gr. 3-8
  • wartości marki znaku firmowego „HELLENA”
  • prawa poboru wód podziemnych dla celów produkcyjnych
  Hellena
 • Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 7, nawiązał współpracę w 2007r. z firmą PROJNORM Sp. z o.o. Przedmiotem zlecenia była wycena nierchomości gruntowych zabudowanych w celu ustalenia wartości rynkowej oraz wartości dla wymuszonej sprzedaży na potrzeby zabezpieczenia kredytów udzielonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

  Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Współpraca H. Cegielski – Poznań S.A. z firmą PROJNORM Sp. z o.o. rozpoczęła się na początku roku 2003. Na zlecenie H. Cegielski – Poznań S.A. firma PROJNORM Sp. z o.o. wykonała operaty szacunkowe dotyczące określenia:

  • wartości rynkowej nieruchomości gruntowych
  • wartości rynkowych nieruchomości lokalowych i innych części nieruchomości zabudowanych
  • wysokości stawek najmu/dzierżawy róznych nieruchomości
  H. Cegielski - Poznań S.A.
 • Na zlecenie spółki SAWYER firma PROJNORM Sp. z o.o. wykonała szereg opinii określających wartość nieruchomości oraz majątku między innymi:

  • nieruchomości należących do siedmiu oddziałów Krajowej Spółki Cukrowej S.A.
  • wartości majątku stanowiącego własność PGE ENERGIA Odnawialna S.A.
  • środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych należących do ZCP TK Telekom Sp. z o.o.
  SAWYER
 • Przedsiębiorstwo Projektowania Badań i Normowania PROJNORM Sp. z o.o. wykonało dla Upper Finance usługi polegające na wycenie obiektów medycznych takich jak:

  • Szpitala Św. Rafała w Krakowie
  • Szpitala Św. Wincentego w Warszawie
  • Placówek Zakładu Opieki Medycznej W Pabianicach
  • Szpitala okulistycznego wraz z przychodnią w Chorzowie
  • Szpitala Uzdrowiskowego z miejscami hotelowymi w Przerzeczynie Zdroju (wartość po zakończeniu inwestycji)

  Spółka wykonała również szereg usług polegających na wycenie budynków biurowych, gruntów inwestycyjnych oraz przyszłej wartości inwestycji mieszkaniowych położonych na terenie miasta Wrocławia.

  Upper Finance
 • Firma PROJNORM Sp. z o.o. świadczy usługi na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej S. A. w Poznaniu. Zakres inwenaryzacji obejmuje pomiar budynku i jego elementów oraz opracowanie graficzne – rzuty wszystkich kondygnacji, przekroje i elewacje.

  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A.
 • CENTRUM OBSŁUGI BIZNESU z siedziba w Poznaniu  korzysta z usług firmy PROJNORM Sp. z o.o. od szeregu lat. W 2010r. PROJNORM Sp. z o.o. sporządziła Operat szacunkowy określający wartość rynkową nieruchomości zabudowanej kompleksem hotelowym  – HOTEL SHERATON klasy ***** – połozonej w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 3/9. Zakres opracowania obejmował wycene wartości rynkowej prawa własności i prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku i budowli posadowionych na przedmiotowym terenie.

  Centrum Obsługi Biznesu Sp. z o.o.
 • Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu od szeregu lat korzysta z usług firmy PROJNORM Sp. z o.o., która wykonała szereg opracowań związanych z wykupem nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne.

  Zarząd Dróg Miejskich
 • F5 Konsulting Sp. z o.o. od lat korzysta z usług Przedsiębiorstwa Projektowania Badań i Normowania PROJNORM Sp. z o.o.

  Firma PROJNOR wykonuje operaty szacunkowe dotyczące określenia wartości spółek z udziałem Skarbu Państwa. W latach 2011 – 2013 wykonała między innymi wyceny następujących podmiotów:

  • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej POLONUS S.A. z siedzibą w Warszawie
  • Dolnośląskie Zakłady Usługowo-Produkcyjne DOZAMEL Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
  • Specjalna Strefa Ekonomiczna Starachowice S.A. z siedzibą w Starachowicach
  • Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania – Łódź Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

  Zakres opracowań obejmował oszacowanie wartości rynkowej budynków i budowli jak i praw do gruntu, nakładów poniesionych na gruncie oraz oszacowanie wartości rynkowej środków trwałych zaliczanych do grup 03 do 08 według Klasyfikacji Środków Trwałych.

  F5 konsulting
 • Na zlecenie AQUA S.A. firma PROJNORM  Sp. z o.o. w okresie 07.2010r. do 01.2011r. wykonała na rzecz inwestora Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociagów Naftowych „Przyjaźń” S.A. z Płocka, na projektowanej trasie przebiegu III nitki Rurociągu Naftowego „Przyjaźń” o średnicy 800 z linią światłowodową i infrastrukturą towarzyszącą, operaty szacunkowe określające należne odszkodowanie za czasowe zajęcie terenu w okresie trwania budowy i późniejsze korzystanie w okesie eksploatacji tzw. służebności przesyłu. Firma wykonała 248 operatów szacynkowych na odcinku 11,5 km. Wyceny dotyczyły gruntów rolnych, leśnych i z prawem zabudowy.

  Aqua S.A.

Kontaktnapisz, zadzwoń, umów się na spotkanie


Przedsiębiorstwo Projektowania,Badań i Normowania PROJNORM Sp. z o.o. ul. Hawelańska 6g/1, 61-625 Poznań
NIP: 781 00 01 992/ REGON: 004843008
Nr konta: 95 1750 0012 0000 0000 3998 4897

Przedsiębiorstwo Projektowania, Badan i Normowania z siedzibą w Poznaniu
(61-625 Poznań ), przy ul. Hawelańskiej 6g/1, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000137383, o kapitale zakładowym wynoszącym 50 000 PLN.

formularz kontaktowyAdministratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Projektowania, Badań i Normowania PROJNORM Sp. z o.o. ul. Hawelańska 6g/1, 61-625 Poznań. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.

[recaptcha]

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej informacji w Polityce Cookies

Akceptuję