Przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwa

Funkcjonowanie przedsiębiorstwa jest w dużej mierze uzależnione od dobrego projektu inwestycyjnego czy biznesplanu. Równie istotne jest oszacowanie realnej wartości firmy w różnych aspektach (np. wycena spółki, aportu, praw ip.), które wymaga profesjonalnej wiedzy i odpowiednich, certyfikowanych kwalifikacji. Specjaliści z firmy PROJNORM oferują swoje usługi w zakresie następujących zadań:

  • analiza prywatyzacyjna, wycena przedsiębiorstwa, wycena spółki
  • business plany, projekty inwestycyjne
  • wycena praw, wartości niematerialnych i prawnych, w tym takich jak: znak firmowy, patent
  • wycena aportu wnoszonego do spółki prawa handlowego, składników majątkowych i zorganizowanych części przedsiębiorstwa
  • monitorowie przebiegu inwestycji i wydatkowania środków finansowych - kredytu
  • doradztwo inwestycyjne
  • wycena zespów Pałacowo-Parkowych

Oto niektóre z liczących się opracowań, opinii, które mogą być powodem naszej satysfakcji.

Potrzebujesz więcej informacji? Napisz do nas!