O nasinformacje o zespole PROJNORM

Krótko o nas

Firma założona w 1990 roku oferuje pełen zakres usług związanych z obsługą rynku nieruchomości oraz obsługą procesów inwestycyjnych. W ramach firmy PROJNORM działalność swoją wykonują rzeczoznawcy majątkowi z uprawnieniami zawodowymi w zakresie szacowania nieruchomości, nadanymi przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

PROJNORM dysponuje wieloosobowym zespołem rzeczoznawców majątkowych i inżynierów posiadających uprawnienia budowlane, wyspecjalizowanych w określeniu wartości wszystkich rodzajów nieruchomości, środków trwałych i nietrwałych, produkcji w toku, zapasów i inwentarza oraz wykonywaniu opinii technicznych, budowlanych i innych specjalistycznych. Posiadamy dobre wyposażenie techniczne do przetwarzania informacji i edycji opracowań oraz odpowiedni potencjał ekonomiczny. Powyższe czynniki pozwalają nam na oferowanie szybkiej i profesjonalnej obsługi oraz odpowiedzialności w każdym działaniu. Długoletnie doświadczenie poparte wieloma udanymi realizacjami gwarantuje najwyższą jakość usług.

Dlaczego warto


 • Doświadczenie

  Firma założona w 1990 roku oferuje pełen zakres usług związanych z obsługą rynku nieruchomości oraz obsługą procesów inwestycyjnych. Długoletnie doświadczenie poparte wieloma udanymi realizacjami gwarantuje najwyższą jakość usług.

   

 • Zespół

  W PROJNORM do Państwa dyspozycji są doświadczeni rzeczoznawcy majątkowi ze specjalistycznymi uprawnieniami w zakresie obsługi sektora bankowego oraz wyceny maszyn i urządzeń. Nasz zespół składa się także z inżynierów budowlanych, mechaników, ekonomistów.

 • Europejska jakość

  Gwarantujemy profesjonalizm, terminowość oraz jakość na najwyższym poziome. Rzeczoznawcy majątkowi w PROJNORM posiadają europejskie świadectwa uznania zawodowego – Certyfikat TEGOVA uprawnienia Recegnised European Valuer.

 • Szeroki zasięg

  Siedziba spółki znajduje się w Poznaniu, dlatego rozpoczynaliśmy od wycen nieruchomości na rynku wielkopolskim. Poprzez dynamiczny rozwój, zasięg działalności firmy obejmuje obecnie teren całej Polski.nasz zespół

 • Hanna Rękas Prezes Zarządu

  Rzeczoznawca majątkowy, uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr...

  Czytaj więcej
 • Krystyna Roszak de Tolkmitt Członek Zarządu

  Rzeczoznawca majątkowy uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr...

  Czytaj więcej
 • Mieczysław Hasse Rzeczoznawca

  Rzeczoznawca majątkowy uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr...

  Czytaj więcej
 • Beata Okińczyc - Tarasiuk Rzeczoznawca

  Rzeczoznawca majatkowy uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr...

  Czytaj więcej
 • Ilona Rzeźnik Rzeczoznawca

  Rzeczoznawca majątkowy uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr...

  Czytaj więcej
 • Mieczysław Świerek Rzeczoznawca

  Rzeczoznawca majątkowy, uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr...

  Czytaj więcej
 • Danuta Imioła Współpracownik

  Z wykształcenia ekonomista i hotelarz.

  Posiada wieloletnie doświadczenie w wycenie...

  Czytaj więcej
 • Andrzej Sikorski Współpracownik

  Posiada uprawnienia budowlane nr 362/PW/95.

  Absolwent Akademii Obrony Narodowej w...

  Czytaj więcej
 • Marek Sieradzki Współpracownik

  Wieloletni praktyk z doświadczeniem z zakładów budowlanych.

  Specjalizuje się w...

  Czytaj więcej
 • Sylwia Ciszak Dyrektor marketingu

  Dyrektor do spraw marketingu, odpowiedzialna za planowanie i prowadzenie działań...

  Czytaj więcej
 • Martyna Jurdeczka Dyrektor Biura Zarządu

  Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na Wydziale Zarządzania, a także studiów...

  Czytaj więcej

certyfikaty

 • Gepard Biznesu 2016
  • Firma PROJNORM została odznaczona tytułem Geparda Biznesu 2016. Jest to wyróżnienie, które Instytutu Europejskiego Biznesu nadaje dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwom.

 • TEGoVA
  • The European Group of Valuers’ Association (TEGoVA) jest europejskim stowarzyszeniem w którego skład wchodzi 43 stowarzyszeń rzeczoznawców z 26 krajów reprezentujących około 120.000 rzeczoznawców w całej Europie. Certyfikaty poświadczające, iż Krystyna Roszak de Tolkmitt i Jarosław Jabłoński  są uprawnieni do używania tytułu Recognised European Valuer oraz literowego oznaczenia tego tytułu REV.

 • Certyfikat Bankowy
  • Zaświadczenie rzeczoznawcy majątkowego Krystyny Roszak de Tolkmitt o ukończeniu w dniu 20 lutego 2004r. kursu specjalistycznego Szacowanie wartości nieruchomości dla potrzeb sektora bankowego zorganizowanego przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych i Bank Pekao S.A.

    

   Zaświadczenie nr 796 rzeczoznawcy majątkowego Hanny Rękas o ukończeniu w dniu 23 lutego 2018r. kursu specjalistycznego Wycena nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych zorganizowanego przez Związek Banków Polskich.

    

   Zaświadczenie rzeczoznawcy majątkowego Jarosława Jabłońskiego o ukończeniu w dniu 20 maja 2011r. kursu specjalistycznego Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności zorganizowanego przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych i Związek Banków Polskich.

    

   Zaświadczenie nr 374 rzeczoznawcy majątkowego Beaty Okińczyc o ukończeniu w dniu 22 stycznia 2016r. kursu specjalistycznego Wycena nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych zorganizowanego przez Związek Banków Polskich.

    

   Zaświadczenie nr 583 rzeczoznawcy majątkowego Ilony Rzeźnik o ukończeniu w dniu 16 grudnia 2016r. kursu specjalistycznego Wycena nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych zorganizowanego przez Związek Banków Polskich.

 • Federacja
  • Certyfikat potwierdzający przynależność Przedsiębiorstwa Projektowania, Badań i Normowania Prrojnorm Sp. z o.o. do Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w charakterze członka wspierającego na podstawie uchwały Rady Krajowej Federacji z dnia 7 maja 1994 roku.

szkolenia

 • Opłata adiacencka, planistyczna oraz z tytułu użytkowania wieczystego
  • Zaświadczenie nr 450/7/2017 dla Pani Danuty Imioły, nr 475/7/2017 dla Pani Beaty Okińczyc-Tarasiuk oraz nr 484/7/2017 dla Pani Ilony Rzeźnik za ukończenie w dniu 19 grudnia 2017r. szkolenia pod tytułem „Przedmiot wyceny oraz praktyczne aspekty określania wartości na potrzeby opłaty adiacenckiej, planistycznej oraz z tytułu użytkowania wieczystego w kontekście zmian Ustawy i Rozporządzenia”, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego.

 • Zmiany przepisów w uogn dokonane w 2017r.
  • Zaświadczenie nr 48/2017 dla Pani Danuty Imioły oraz nr 400/6/2017 dla Pani Beaty Okińczyc-Tarasiuk za ukończenie w dniu 28 listopada 2017r. szkolenia pod tytułem „Zmiany przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami dokonane w 2017r.”, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego.

 • Służebność przesyłu i bezumowne korzystanie
  • Zaświadczenie nr 20/2017 dla Pani Danuty Imioły oraz nr 240/4/2017 dla Pani Ilony Rzeźnik za ukończenie w dniu 15 września 2017r. szkolenia pod tytułem „Służebność przesyłu i bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorstwa przesyłowe”, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego.

 • Szacowanie wartości godziwej
  • Zaświadczenie nr 52/1/2017 dla Pani Ilony Rzeźnik za ukończenie w dniu 20 lutego 2017r. szkolenia pod tytułem „Szacowanie wartości godziwej składników wartości niematerialnych”, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego.

 • Odszkodowania za Nieruchomości przejmowane pod drogi publiczne
  • Certyfikat nr 2/1034/16P dla Pani Danuty Imioły za ukończenie w dniu 6 października 2016r. szkolenia pod tytułem „Odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod drogi publiczne”, zorganizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki.

 • Warsztaty wyceny nieruchomości
  • Zaświadczenie nr 249/3/2016 dla Pani Krystyny Roszak de Tolkmitt za uczestniczenie w dniach 16-17 czerwca 2016r. w szkoleniu pod tytułem „III Warsztaty wyceny nieruchomości”, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego.

 • Wycena nieruchomości w podejściu porównawczym
  • Zaświadczenie nr 185/2/2016 dla Pani Krystyny Roszak de Tolkmitt za ukończenie w dniu 11 kwietnia 2016r. szkolenia pod tytułem „Wybrane problemy wyceny nieruchomości w podejściu porównawczym”, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego.

 • Określanie stanu technicznego obiektów budowlanych
  • Zaświadczenie nr 61/1/2015 dla Pani Ilony Rzeźnik za ukończenie w dniu 9 lutego 2015r. szkolenia pod tytułem „Określanie stanu technicznego obiektów budowlanych. Indeksy cen nieruchomości mieszkaniowych.”, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego.

 • Operat szacunkowy jako dowód w postępowaniach administracyjnych
  • Zaświadczenie nr 225/3/2014 dla Pani Ilony Rzeźnik za ukończenie w dniu 24 czerwca 2014r. szkolenia pod tytułem „Operat szacunkowy jako dowód w postępowaniach administracyjnych odszkodowawczych”, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego.

 • Wycena Przedsiębiorstw
  • Certyfikat nr 142/WP-8/2012/5284 potwierdzający posiadanie kwalifikacji do wyceny przedsiębiorstw. Pan Jarosław Jabłoński ukończył kurs specjalistyczny zakończony egzaminem z wynikiem pozytywnym pod tytułem „Wycena Przedsiębiorstw”, zorganizowanego w dniach 25-26 kwietnia, 9-11 oraz 24-25 maja 2012r. przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Rekomendacje klientów to najlepsze potwierdzenie jakości usług


 • Archidiecezja Poznańska od kilkunastu lat korzysta z usług firmy PROJNORM Sp. z o.o. w sprawach związanych z nieruchomościami stanowiacymi mienie kościelne.

  Dla potrzeb zarządzania majątkiem, firma PROJNORM Sp. z o.o. sporządza wyceny nieruchomości kościelnych będących przedmiotem sprzedaży lub zamiany, określa stawki czynszu, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości, opiniuje oferty nabycia nieruchomości, dostarcza analizy rynku. Współpracując z prawnikami firma PROJNORM Sp. z o.o. przygotowała szereg opracowań na potrzeby regulacji spraw majątkowych dla ustalenia odszkodowania lub zwrotu nieruchomości przejętych z naruszeniem prawa.

  Archidiecezja Poznańska
 • Firma SELGROS Sp. z o.o. z siedziba w Poznaniu nawiązała w styczniu 2003 roku współpracę z PROJNORM Sp. z o.o. Od tego czasu firma PROJNORM Sp. z o.o. dokonała kilkunastu wycen wartości rynkowej nieruchomości gruntowych zabudowanych obiektami Centrum Handlowego sieci SELGROS.

  SELGROS Sp.z o.o.
 • Firma PROJNORM Sp. z o.o. świadczy usługi na rzecz AQUANET S.A. od kilku lat. W roku 2009 PROJNORM Sp. z o.o. wykonał wyceną wartości rynkowej sieci wodociągowo – kanalizacyjnych z przyłączami oraz przepompowni ścieków, zlokalizowanych w gminach: Suchy Las, Czerwonak, Puszczykowo, Brodnica i Murowana Goślina. Łącznie wycenie podlegało ponad 200 kilometrów sieci wodociągowo – kanalizacyjnych wraz z przepompowniami ścieków.

  AQUANET S.A.
 • Spółka PROJNORM nawiązała współpracę w 2010r. z Gospodarczym Bankiem Wielopolskim a obecnie SGB-Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu.

  W ramach współpracy wykonywaliśmy operaty szacunkowe oraz wyceny różnego typu nieruchomości (mieszkalne, komercyjne, mieszkaniowe-komercyjne i innych) i ruchomości, aktualizacje wycen nieruchomości i ruchomości, bankowe informacje o nieruchomości, nadzór nad inwestycją (Project Monitor) obejmujący sporządzenie raportów, w tym otwarcia, monitoringu i zamknięcia inwestycji oraz inne usługi związane z rynkiem nieruchomości, wyceną nieruchomości i doradztwem techniczno-budowlanym.

  Celem wykonanych prac było ustalenie wartości rynkowej nieruchomości na potrzeby zabezpieczenia wszystkich rodzajów produktów kredytowych oferowanych przez Gospodarczy Bank Wielopolski a obecnie SGB-Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu.

  SGB Bank S.A.
 • FORTIS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Półwiejskiej 32 od 2001 roku korzysta z usług PPBiN PROJNORM Sp. z o.o. W 2001 roku firma PROJNORM Sp. z o.o. wyceniła wartość rynkową gruntów i budynków dawnego browaru braci Huggerów zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. Półwiejskiej – Kościuszki na potrzeby Projektu Centrum Biznesu i Sztuki STARY BROWAR w Poznaniu (stan aktualny i po zakończeniu inwestycji).

  Stary Browar
 • KRUSZGEO Wielkopolskie Kopalnie Sp. z o.o. korzysta z usług PROJNORM Sp. z o.o. od roku 1990. Firma PROJNORM Sp. z o.o. wykonała wycenę przedsiębiorstwa dla potrzeb przekształceń własnościowych.

  W okresie ostatnich kilku lat firma PROJNORM Sp. z o.o. wykonała szereg wycen złóż kopaliny kruszywa naturalnego, wycen gruntów nad złożami kopalnianymi oraz gruntów pokopalnianych po zakończeniu  eksploatacji.

  KRUSZGEO Sp. z o.o.
 • Przedsiębiorstwo Projektowania Badań i Normowania PROJNORM Sp. z o.o. wykonało dla DGA S.A. usługi polegające na wycenie między innymi:

  • wartości majątku trwałego H.Cegielski – Poznań S.A. wraz z jednostkami powiązanymi
  • wartości pozycji niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych majatku spółki Stomil-Poznań S.A.
  • wartości majątku trwałego Uzdrowiska Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o., Uzdrowiska Cieplice Sp. z o.o., Uzdrowiska Połczyn S.A. oraz Zespołu Uzdrowisk Kłodzkich S.A.
  DGA S.A.
 • We wrześniu 2005 roku firma PROJNORM Sp. z o.o. podpisał umowę na wycenę wartości rynkowej składników majątkowych P.P. HELLENA S.A. w Kaliszu. Przedmiotem oszacowania były dwa zakłady w Opatówku i Kaliszu. Zakres opracowania obejmował wycenę:

  • gruntów, budynków i budowli
  • środków trwałych gr. 3-8
  • wartości marki znaku firmowego „HELLENA”
  • prawa poboru wód podziemnych dla celów produkcyjnych
  Hellena
 • Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 7, nawiązał współpracę w 2007r. z firmą PROJNORM Sp. z o.o. Przedmiotem zlecenia była wycena nierchomości gruntowych zabudowanych w celu ustalenia wartości rynkowej oraz wartości dla wymuszonej sprzedaży na potrzeby zabezpieczenia kredytów udzielonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

  Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Współpraca H. Cegielski – Poznań S.A. z firmą PROJNORM Sp. z o.o. rozpoczęła się na początku roku 2003. Na zlecenie H. Cegielski – Poznań S.A. firma PROJNORM Sp. z o.o. wykonała operaty szacunkowe dotyczące określenia:

  • wartości rynkowej nieruchomości gruntowych
  • wartości rynkowych nieruchomości lokalowych i innych części nieruchomości zabudowanych
  • wysokości stawek najmu/dzierżawy róznych nieruchomości
  H. Cegielski - Poznań S.A.
 • Na zlecenie spółki SAWYER firma PROJNORM Sp. z o.o. wykonała szereg opinii określających wartość nieruchomości oraz majątku między innymi:

  • nieruchomości należących do siedmiu oddziałów Krajowej Spółki Cukrowej S.A.
  • wartości majątku stanowiącego własność PGE ENERGIA Odnawialna S.A.
  • środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych należących do ZCP TK Telekom Sp. z o.o.
  SAWYER
 • Przedsiębiorstwo Projektowania Badań i Normowania PROJNORM Sp. z o.o. wykonało dla Upper Finance usługi polegające na wycenie obiektów medycznych takich jak:

  • Szpitala Św. Rafała w Krakowie
  • Szpitala Św. Wincentego w Warszawie
  • Placówek Zakładu Opieki Medycznej W Pabianicach
  • Szpitala okulistycznego wraz z przychodnią w Chorzowie
  • Szpitala Uzdrowiskowego z miejscami hotelowymi w Przerzeczynie Zdroju (wartość po zakończeniu inwestycji)

  Spółka wykonała również szereg usług polegających na wycenie budynków biurowych, gruntów inwestycyjnych oraz przyszłej wartości inwestycji mieszkaniowych położonych na terenie miasta Wrocławia.

  Upper Finance
 • Firma PROJNORM Sp. z o.o. świadczy usługi na rzecz Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej S. A. w Poznaniu. Zakres inwenaryzacji obejmuje pomiar budynku i jego elementów oraz opracowanie graficzne – rzuty wszystkich kondygnacji, przekroje i elewacje.

  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A.
 • CENTRUM OBSŁUGI BIZNESU z siedziba w Poznaniu  korzysta z usług firmy PROJNORM Sp. z o.o. od szeregu lat. W 2010r. PROJNORM Sp. z o.o. sporządziła Operat szacunkowy określający wartość rynkową nieruchomości zabudowanej kompleksem hotelowym  – HOTEL SHERATON klasy ***** – połozonej w Poznaniu przy ul. Bukowskiej 3/9. Zakres opracowania obejmował wycene wartości rynkowej prawa własności i prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynku i budowli posadowionych na przedmiotowym terenie.

  Centrum Obsługi Biznesu Sp. z o.o.
 • Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu od szeregu lat korzysta z usług firmy PROJNORM Sp. z o.o., która wykonała szereg opracowań związanych z wykupem nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne.

  Zarząd Dróg Miejskich
 • F5 Konsulting Sp. z o.o. od lat korzysta z usług Przedsiębiorstwa Projektowania Badań i Normowania PROJNORM Sp. z o.o.

  Firma PROJNOR wykonuje operaty szacunkowe dotyczące określenia wartości spółek z udziałem Skarbu Państwa. W latach 2011 – 2013 wykonała między innymi wyceny następujących podmiotów:

  • Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej POLONUS S.A. z siedzibą w Warszawie
  • Dolnośląskie Zakłady Usługowo-Produkcyjne DOZAMEL Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
  • Specjalna Strefa Ekonomiczna Starachowice S.A. z siedzibą w Starachowicach
  • Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania – Łódź Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

  Zakres opracowań obejmował oszacowanie wartości rynkowej budynków i budowli jak i praw do gruntu, nakładów poniesionych na gruncie oraz oszacowanie wartości rynkowej środków trwałych zaliczanych do grup 03 do 08 według Klasyfikacji Środków Trwałych.

  F5 konsulting
 • Na zlecenie AQUA S.A. firma PROJNORM  Sp. z o.o. w okresie 07.2010r. do 01.2011r. wykonała na rzecz inwestora Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociagów Naftowych „Przyjaźń” S.A. z Płocka, na projektowanej trasie przebiegu III nitki Rurociągu Naftowego „Przyjaźń” o średnicy 800 z linią światłowodową i infrastrukturą towarzyszącą, operaty szacunkowe określające należne odszkodowanie za czasowe zajęcie terenu w okresie trwania budowy i późniejsze korzystanie w okesie eksploatacji tzw. służebności przesyłu. Firma wykonała 248 operatów szacynkowych na odcinku 11,5 km. Wyceny dotyczyły gruntów rolnych, leśnych i z prawem zabudowy.

  Aqua S.A.

Kontaktnapisz, zadzwoń, umów się na spotkanie


Przedsiębiorstwo Projektowania,Badań i Normowania PROJNORM Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 22, 60-818 Poznań
F: +48 61 848 04 31
NIP: 781 00 01 992/ REGON: 004843008
Nr konta: 73 1240 3220 1111 0000 3529 3176

Przedsiębiorstwo Projektowania, Badan i Normowania z siedzibą w Poznaniu
(60-818 Poznań ), przy ul. Sienkiewicza 22, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000137383, o kapitale zakładowym wynoszącym 50 000 PLN.

formularz kontaktowy